Verkauf
Very Old White Port
179.00 CHF 179.0 CHF
Verkauf
LBV 2013
33.50 CHF 33.5 CHF
Verkauf
Riesling Drachenstein 2015
41.00 CHF 41.0 CHF
Verkauf
Riesling Roseneck 2014
41.00 CHF 41.0 CHF
Verkauf
Riesling Hasensprung 2014
41.00 CHF 41.0 CHF
Verkauf
Rheingau Riesling 2014
25.00 CHF 25.0 CHF
Verkauf
Rheingau Riesling edelsüss 2015
27.50 CHF 27.5 CHF
Verkauf
Riesling Arancia 2014
49.00 CHF 49.0 CHF
Verkauf
Müller-Thurgau 2017
18.50 CHF 18.5 CHF
Verkauf
Pinot Noir Schiterberg 2014
24.50 CHF 24.5 CHF
Verkauf
Weissburgunder 2017
24.50 CHF 24.5 CHF
Verkauf
White Solera
25.00 CHF 25.0 CHF
Verkauf
Numen Fumé Blanc 2016
38.00 CHF 38.0 CHF
Verkauf
Numen Grüner Veltliner 2013
38.00 CHF 38.0 CHF
Verkauf
Red Solera
22.00 CHF 22.0 CHF
Verkauf
Cabernet Rosé 2017
20.50 CHF 20.5 CHF
Verkauf
Zweigelt 2013
21.00 CHF 21.0 CHF
Verkauf
Gelber Muskateller 2017
20.50 CHF 20.5 CHF
Verkauf
Riesling Seeberg 2012
49.50 CHF 49.5 CHF
Verkauf
Grüner Veltliner Schenkenbichl 2015
37.00 CHF 37.0 CHF